Loods 6 Community, aangenaam!

Welkom op de website van Lood 6 Community. De belangenvereniging bestaat uit huurders, buurtbewoners, vrienden én donateurs. Allen dragen ze het creatief-cultureel bolwerk Loods 6 op het KNSM-eiland in Amsterdam een warm hart toe. Loods 6 bevindt zich momenteel in een erg precaire situatie en heeft jouw steun hard nodig!

© 2020, Loods 6 Community